งานวิจัยด้านการเรียนรู้และการสอน 

feather-calendarPosted on 1 เมษายน 2024 document กลุ่มงานวิจัย
แชร์

งานวิจัยด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  Outcome-based Education ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ (Impact evaluation of teacher professional development) และมีผลงานวิชาการในด้านการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการสอน และระบบการเรียนรู้แบบ Micro-Credential หัวข้อทางวิชาการอื่น ๆ ที่สนใจ ได้แก่ การพัฒนา protocol สำหรับศึกษาผลกระทบของการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ และ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระดับสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน