ติดต่อเรา

สถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140
โทร. 02-470-8392
line : @646ernjg


ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 11, 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140

โทร: 0-2470-8392
โทรสาร: 0-2872-9082

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)

อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ ชั้น 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

email : kmuttgifted.office@gmail.com
โทร: 0-2470-8396

สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (โครงการ วมว.)

สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุน-เทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

email: esc@mail.kmutt.ac.th
โทร: 0-2470-8389, 0-2470-8386
โทรสาร: 0-2470-8387

ดรุณสิกขาลัย โรงเรียนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

email : dsil_pr@kmutt.ac.th
โทร: 0-2470-8315-8, 08-1630-2582
โทรสาร: 0-2470-8319