“จากการสอนแบบดั้งเดิมสู่การเรียนรู้ที่มีเทคโนโลยีเป็นเพื่อนคู่คิด: การเดินทางสู่อนาคตของการศึกษา”  

feather-calendarPosted by สุภโชค ตันพิชัย feather-calendarPosted on 3 พฤษภาคม 2023 document
  • ,
  • Pedagogy
  • ,
  • Education technology
แชร์

ปรัชญาการศึกษากำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เนื่องด้วยการเข้ามาถึงของเทคโนโลยีซึ่งส่งผลต่อวิธีการสอนและการเรียนรู้ของพวกเราอย่างต่อเนื่อง จากในอดีต การศึกษามุ่งเน้นให้ครูเป็นแหล่งความรู้และนักเรียนทำหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารอยู่ฝ่ายเดียวนั้น แต่ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น AI, machine learning และ big data ทำให้รูปแบบการเรียนรู้เปลี่ยนไปมุ่งเน้นที่การสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่เข้ากับตนเองมากขึ้น

การเปลี่ยนแปลงนี้จะประสบความสำเร็จได้นั้น ครูจะต้องเรียนรู้วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนอย่างเข้าใจ โดยใช้ AI เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ

หนึ่งในคุณสมบัติหลักของ AI ในการศึกษาแบบใหม่ คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละคน โดย AI สามารถระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของนักเรียนแต่ละคนได้และสามารถให้ข้อแนะนำที่เหมาะสมสำหรับการเรียนรู้เพิ่มเติมได้ในแต่ละบทเรียน โดยการใช้วิธีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับนักเรียนแต่ละบุคคลนี้จะสามารถเพิ่มความตั้งใจของนักเรียนและผลการเรียนรู้ที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ AI ยังสามารถใช้เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันของนักเรียนโดยการสร้างพื้นที่เสมือนสำหรับการทำงานร่วมกันในโครงการและงานที่มอบหมายได้ วิธีการนี้ไม่เพียงส่งเสริมการทำงานเป็นทีมเท่านั้น แต่ยังช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการสื่อสารทางดิจิทัลที่มีความสำคัญสำหรับอาชีพในอนาคตของพวกเขาอีกด้วย

นอกจากประโยชน์เหล่านี้แล้ว AI ยังช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์และการให้เหตุผล ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลและคิดอย่างสร้างสรรค์ได้ ซึ่งทักษะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับโลกปัจจุบันที่ต้องการบุคลากรที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน

เพื่อรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ ผู้สอนต้องเปิดรับเทคโนโลยีและปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพัฒนากลยุทธ์การสอนใหม่ ผสมผสาน AI และเทคโนโลยีอื่นๆ ไว้ในหลักสูตร และส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งนักเรียนและผู้สอน

บทสรุปแล้ว สิ่งจำเป็นที่ต้องเน้นย้ำ คือผู้สอนต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลง และประยุกต์ใช้ AI เพื่อการเรียนรู้ สนับสนุนการทำงานร่วมกัน และส่งเสริมทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ ผู้สอนต้องรับมือกับความท้าทายของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียน เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนกำลังพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพในอนาคต 


แท็กที่เกี่ยวข้อง

Pedagogy , education technology , supachok

บทความแนะนำ